اخبار نماز
جمعه 2 اسفند سال 1398 Fri, 21 Feb 2020 05:22:57 GMT
اخبار نماز

وقتی تلخی مسجدستیزی به شیرینی وحدت ادیان تبدیل می‌شود

آمریکا این روزها شاهد حملات متعدد به مساجد است. اگرچه این اخبار موجی از ناامیدی را در جامعه به وجود آورده، اما وظیفه پیروان همه ادیان است که از این اتفاقات تلخ، پلی به سوی وحدت و گسترش شکیبایی در جامعه بسازند، همان اقدامی که در «لوئیزویل» ا
1398/09/23
مدیرمسئول سایت باشگاه ایده‌پردازان مسجدی، مطرح کرد

باشگاه ایده پردازان مسجدی پایگاهی برای ایده‌ها و تجارب مسجدی

مدیرمسئول سایت باشگاه ایده‌پردازان مسجدی، گفت: ایده های آموزشی، اردویی، تبلیغی، تربیتی، سخت افزاری، سیره بزرگان، مسجد و بانوان، مسجد و جوانان و مسجد وازدواج از جمله ایده هایی است که به این سایت ارسال می شوند.
1397/09/28

مساجد صدر اسلام در کتاب «مسجد از منظر پیامبر(ص)»

کتاب «مسجد از منظر پیامبر (ص)» درصدد است تا گامی کوچک در راستای معرفی مسجد از دیدگاه نبی مکرم اسلام (ص) بردارد، تا هم معنای دقیق جامعه شناختی خود را افاده کند و نیز بتواند تصویری از زمانه صدر اسلام برای فعالیت مساجد به دست دهد.
1397/09/26

مسجد در مسیر تاریخ

مسجد در قرن های گوناگون مأمن بسیاری از انسان ها بوده است و در این میان شاهد تحولات بسیاری در جوامع انسانی بوده است و در گذشت ایام، بسیاری از افراد رویکردهای گوناگونی در مواجهه با آن داشته اند.
1397/09/25
ارشیو

اخبار استان

اخبـار ایران و جهان

عناوین بیشتر
نورالثقلیننورالثقلیننورالثقلیننورالثقلیننورالثقلیننورالثقلین