دوشنبه 30 فروردین سال 1400 Mon, 19 Apr 2021 08:41:23 GMT
کد خبر : 66828       تاریخ : 1399/12/06 05:31
لینک برگزاری بخش معارفی دومین جشنواره شهروند قرآنی

لینک برگزاری بخش معارفی دومین جشنواره شهروند قرآنی

برای شرکت در بخش معارفی دومین جشنواره شهروند قرآنی به لینک زیر مراجعه کنید.

نظـــرات شمـــا


سال 1400سال 1400سال 1400