دوشنبه 18 اسفند سال 1399 Mon, 08 Mar 2021 02:41:35 GMT

مبشرین|پایگاه خبر قرآنی و معارف اسلامی

                      

کد خبر : 64498       تاریخ : 1399/10/27 23:13
حکم نماز در خانه خمس داده نشده چیست

حکم نماز در خانه خمس داده نشده چیست

یکی از شروط نماز مباح بودن محل نماز است. حال ممکن است برای کسی این سؤال پیش بیاید که خواندن نماز در خانه‌ای که با پول خمس داده نشده خریده‌ایم، چیست؟

به گزارش مبشرین به نقل از ایکنا،‌ مکان نمازگزار هفت شرط دارد؛ اول آنکه مباح باشد. دوم مکان در نماز واجب حرکتى نداشته باشد. سوم احتمال بدهد می‌تواند نماز را تمام کند. چهارم جاى نمازگزار کوچک و سقف آن کوتاه نباشد. پنجم نجاست ساری نباشد و جاى پیشانى پاک باشد. ششم بین زن و مرد حداقل مقدار یک وجب فاصله باشد. هفتم جاى پیشانى از جاى سر انگشتان و جاى زانو‌ها بیش از چهار انگشت بسته، پست‌تر یا بلندتر نباشد.

حال ممکن است برای کسی این سؤال پیش بیاید که خواندن نماز در خانه‌ای که با پول خمس داده نشده (غیر مخمس) خریده‌ایم، چه حکمی دارد؟

پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای

نماز در آن خانه اشکال ندارد، و لکن بدهی خمسی باید پرداخت گردد.

پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی

چنانچه منزل مسکونی دیگری ندارید و از آن خانه برای سکونت استفاده می‌کنید همچنین در شأن شما می‌باشد، خمس آن را با شما مصالحه نمودیم؛ لذا نماز خواندن در آنجا اشکال ندارد همچنین نماز‌های سابق صحیح است.

پاسخ آیت‌الله سیستانی

نماز صحیح است و خانه ملک شماست، ولى آنچه از پول سال بر آن گذشته و براى آن بدهکار نبودید خمس دارد و آن خمس به ذمه شما است.

پاسخ آیت‌الله شبیری زنجانی

اگر تأمین خانه مورد نیاز و در شأن شما، متوقف بر این پس‌انداز بوده و تهیه آن از راه دیگر (مثل قرض کردن بدون هتک حیثیت) در موعد خود ممکن نبوده است، پس‌انداز مذکور، خمس نداشته است.

حکم نماز در خانه خمس داده نشده چیست

سیدنادعلی اولیایی


  منبع: مبشرین|پایگاه خبر قرآنی و معارف اسلامی
       لینک مستقیم   :   http://mobasherin.ir/shownews.aspx?id=64498

نظـــرات شمـــا


دومین جشنواره شهروند قرآنیدومین جشنواره شهروند قرآنیدومین جشنواره شهروند قرآنی