دوشنبه 23 تیر سال 1399 Mon, 13 Jul 2020 19:28:50 GMT
کد خبر : 50726       تاریخ : 1399/03/08 11:22:03
امام جمعه ﺑﻮﺷﻬﺮ: توسعه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺟﻬﺎﺩﯼ مردم ﺟﺎﻣﻌﻪ تحقق می یابد

امام جمعه ﺑﻮﺷﻬﺮ: توسعه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺟﻬﺎﺩﯼ مردم ﺟﺎﻣﻌﻪ تحقق می یابد

ﺁﯾﺖ‌ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮﯼ گفت: ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﻫﻤﺖ ﺟﻬﺎﺩﯼ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ مبشرین به نقل از شبستان، هر چند ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ تا حدودی ﺭﻭﻧﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ را در مراسمات کلنگ زنی و یا افتتاح پروژه های عمرانی بخش خدمات رسانی بهداشتی و درمانی در دولت های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم را از طریق اطلاع رسانی خبرنگاران رسانه ملی و حماسه آفرینان تصویری خبرگزاری های رسمی کشور شاهد عینی و حقیقی در فضای مجازی و تارنمای سایبری بوده ایم. و نیز همچنان دولت مردان نظام مقدس انقلاب اسلامی ایران با امیدآفرینی و همواره با همراهی حکیمان قوه قضاییه و مدبران قوه مقننه در تلاشند که با ادامه ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ها را بهبود بخشند. لذا میطلبد که مطالبه های مردم استان بوشهر در منطقه استراتژیک خلیج فارس ایران در بحث ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎﯼ درمان و ﺳﻼ‌ﻣﺖ و... از ناحیه جمیع کارگزاران سه قوه کشور در رزمایش «کار و خدمت» در اولویت کاری و برنامه ای این خادمان امین ملت باشد.

 

* بهره گیری کارگزاران نظام از ظرفیت قرارگاه های جهادی مردم پایه

ولی با توجه به شایع بودن بیماری فقرآهن در خون مردم شمال و جنوب کشور و به ویژه شایع بودن کمبود این بیماری خونی در استان بوشهر و همچنین کمبود مواد غذایی پروتوئینی در بین کودکان روستاهای استان بوشهر؛ ضرورت دارد تا مدیران و معاونان ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ استان ﺑﻮﺷﻬﺮ با پشتیبانی همه جانبه کارگزاران نظام نسبت به ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎﯼ ﺳﻼ‌ﻣﺖ که ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ است را ویژه تر و جهادی تر ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ قرار دهند ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ﻫﺎی اجتماعی و قرارگاه های جهادی مردم پایه ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ نمایند.

 

 

* خطر نبود ﺷﺎﺧﺼﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ‌ﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ حوزه سلامت در جامعه

«ﺁﯾﺖ‌ﺍﻟﻠﻪ ﻏﻼ‌ﻣﻌﻠﯽ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮﯼ» ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ در گفتگوی اختصاصی، تحلیلی و راهبردی با خبرگزاری شبستان در بوشهر ، یاد شهدای سلامت را گرامی داشت و ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﺭﺍ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﻮﻻ‌ﺕ ﺑﻨﯿﺎﺩﯾﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: ﺍﮔﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺷﺎﺧﺼﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ‌ﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻭ ﻋﺮﺻﻪ‌ﻫﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻗﻄﻌﺎً ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

* ﻣﺒﺪﺃ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ چالش های بنیادین سلامت بر انسان ها

امام جمعه بوشهر ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﻮﻻ‌ﺕ ﺑﻨﯿﺎﺩﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺒﺪﺃﯾﯽ ﻭ ﻣﻘﺼﺪﯼ ﺍﺳﺖ، ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯼ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﺷﻮﺩ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺒﺪﺃﯾﯽ ﻭ ﻣﻘﺼﺪﯼ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻋﻤﺮ ﺑﺸﺮ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

 

* ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻣﺆﺛﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭﺩ

ﺁﯾﺖ‌ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺁﻻ‌ﯾﻨﺪﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺩﮔﺮﺩﯾﺴﯽ ﺩﺭ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯼ ﺯﯾﺴﺘﯽ، ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻼ‌ﻣﺖ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻣﺆﺛﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭﺩ.

 

* ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺎﺷﺪ

ﻭﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ‌ﻫﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺍﺭﻭ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﯾﻨﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

 

* ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺟﻬﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ تحقق می یابد

آیت الله صفایی ﺑﻮﺷﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ، ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ: ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﻫﻤﺖ ﺟﻬﺎﺩﯼ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

* نهادهای اجتماعی در حوزه بهداشت عمومی و تخصصی سرمایه گذاری کنند

ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﯾﺪ نهادهای متولی ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻻ‌ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﻮﺩ.

 

* شناسایی و رفع فشارهای روان پریشی در میان مردم جامعه

ﻭﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﺳﯿﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺟﺴﻤﯽ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺭﻭﺍﻥ‌ﭘﺮﯾﺸﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﺁﯾﺘﻢ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ ﺭﻭﺣﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ.

 

* طراحی ربات هوشمند پایش سلامت بر اساس مناطق جغرافیایی

آیت الله ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ بر اساس جغرافیای مناطق شهری و روستایی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ربات های هوشمند پایش و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼ‌ﻣﺖ، ﺿﻌﻒ‌ﻫﺎ، ﺁﺳﯿﺐ‌ﻫﺎ، ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ، ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﺿﻌﻒ‌ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎ ﺗﻼ‌ﺵ ﺷﻮﺩ.

 

* لبیک عملی مردم بوشهر به امام خامنه ای در رزمایش همدلی مؤمنانه

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر در ادامه از خدمات رزمایش همدلی مؤمنانه و مواسات همه نهادها و قرارگاه های جهادی یگان های نظامی و مردمی، هیات های مذهبی، موسسات قرآنی و هنری، مساجد، خیرین، سایر تشکل های دینی و دانشجویی دانشگاه ها این استان ولایی و انقلابی قدردانی نمود و اظهار کرد: رزمایش همدلی مؤمنانه و خدمات رسانی قرارگاه مواسات در تمامی شهرستان های استان بوشهر در واقع لبیک عملی به فرامین راهبردی و بصیرتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) بود.

 

* ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اسلامی

استاد درس اخلاق مدرسه علمیه امام خمینی (ره) روایت حدیثی از حضرت سید المرسلین را بیان کرد و گفت: ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (ﺹ) ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ حضرت امیرالمومنین امام ﻋﻠﯽ (ﻉ) ﺯﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ در خصوص ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اسلامی ﻓﺮﻣﻮﺩ «ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﺳﺖ و آن سه چیز؛ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ، ﻣﻮﺍﺳﺎﺕ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﺎﻝ، ﯾﺎﺩ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ است. ولی امت من، طاقت این سه چیز را ندارند.»


 

گفتگو از: حامد فکوری، خبرنگار خبرگزاری شبستان


  منبع: مبشرین|پایگاه خبر قرآنی و معارف اسلامی
       لینک مستقیم   :   http://mobasherin.ir/shownews.aspx?id=50726

نظـــرات شمـــا


نورالثقلیننورالثقلیننورالثقلیننورالثقلیننورالثقلیننورالثقلین