یکشنبه 4 فروردین سال 1398 Sun, 24 Mar 2019 03:38:58 GMT

مبشرین|پایگاه خبر قرآنی و معارف اسلامی

                      

کد خبر : 2388       تاریخ : 1396/02/29 17
ثبت نام کلاسهای تابستانی موسسه نور الثقلین آغاز شد

ثبت نام کلاسهای تابستانی موسسه نور الثقلین آغاز شد

جهت ثبت نام به یکی از شعبات موسسه مراجعه نمایید